Góp ý dự thảo

Tìm kiếm

STT Tên dự thảo Ngày hết hạn Tệp đính kèm Góp ý
1 Hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế xã/phường/thị trấn 15/08/2021 Góp ý
2 Dự thảo Thông tư Quy định vệ sinh trong mai táng, hỏa táng 03/08/2021 Góp ý
3 Dự thảo Thông tư Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế 03/08/2021 Góp ý
4 Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo khối ngành sức khỏe trình độ đại học 19/07/2021 Góp ý
5 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương 16/07/2021 Góp ý
6 Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành y tế 06/07/2021 Góp ý
7 Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành 09/07/2021 Góp ý
8 Dự thảo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp khúc xạ nhãn khoa 03/07/2021 Góp ý
9 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc 05/07/2021 Góp ý
10 Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 25/06/2021 Góp ý

Thăm dò ý kiến