Góp ý dự thảo

Tìm kiếm

STT Tên dự thảo Ngày hết hạn Tệp đính kèm Góp ý
1 Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế 19/11/2021 Góp ý
2 Dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp thẻ và thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần 17/11/2021 Góp ý
3 Dự thảo Thông tư Quy định về y tế trường học trong cơ sở giáo dục Đại học và cơ sở giáo dục Nghề nghiệp 12/11/2021 Góp ý
4 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế 14/11/2021 Góp ý
5 Dự thảo Thông tư và dựu thảo quyết định hướng dẫn chẩn đoán, giám định bệnh COVID-19 nghề nghiệp 16/11/2021 Góp ý
6 Dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về y tế 12/11/2021 Góp ý
7 Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 52/2016/TTBYT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và hoạt động của Hội đồng giám định y khoa các cấp 06/11/2021 Góp ý
8 Dự thảo Thông tư Quy trình và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y 26/10/2021 Góp ý
9 Dự thảo Thông tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo thực hiện Nghị định của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế 19/10/2021 Góp ý
10 Dự thảo Đề án bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 17/10/2021 Góp ý
11 Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn và quy trình xác định tình trạng nghiện ma tuý 15/10/2021 Góp ý
12 Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 10/10/2021 Góp ý
13 Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 11/10/2021 Góp ý
14 Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 06/2018/TT-BYT ngày 06/4/2018 của Bộ Y tế Ban hành Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 08/10/2021 Góp ý
15 Dự thảo Thông tư Quy định cấp lưu hành nhanh đối với trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 08/10/2021 Góp ý
16 Dự thảo Thông tư Quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế 04/10/2021 Góp ý

Thăm dò ý kiến