Góp ý dự thảo

Tìm kiếm

STT Tên dự thảo Ngày hết hạn Tệp đính kèm Góp ý
1 Dự thảo Thông tư Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng trong lĩnh vực y tế 19/01/2022 Góp ý
2 Dự thảo Thông tư Sửa đổi Thông tư số 04/2016/TT-BYT ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ... 11/01/2022 Góp ý
3 Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma tuý 18/12/2021 Góp ý
4 Dự thảo Đề cương Luật Dân số 14/12/2021 Góp ý
5 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của ngành y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 12/12/2021 Góp ý
6 Dự thảo Thông tư Quy định về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện 07/12/2021 Góp ý
7 Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc 06/12/2021 Góp ý
8 Dự thảo Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 03/12/2021 Góp ý

Thăm dò ý kiến