Truy cập nội dung luôn

Thông tin cơ sở bán buôn thuốc của cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không được quyền phân phối

Danh sách khách hàng của Công ty CP Dược Hậu Giang là cơ sở bán buôn theo quy định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.

Thứ Năm, ngày 11/07/2019 15:00

Thông tin về cơ sở bán buôn mua thuốc của cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không được thực hiện quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam để phân phối

Thứ Ba, ngày 25/06/2019 09:19

Thông tin về cơ sở bán buôn mua thuốc, nguyên liệu làm thuốc của cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không được thực hiện quyền phân phối thuốc, nguyên liệu tại Việt Nam để phân phối

Thứ Sáu, ngày 19/04/2019 03:05

Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 9027480
  • Số người đang truy cập: 1