Thông tin liên quan đến thuốc nhập khẩu

Danh sách cơ sở đủ điều kiện cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam

Thứ Hai, ngày 30/11/2020 08:29

Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc nước ngoài đăng ký cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam -

Thứ Tư, ngày 29/04/2020 02:49

Thông tin liên quan đến Danh mục các thuốc được cấp phép nhập khẩu theo quy định tại điều 65,66,67,68,69 của Nghị định 54/2017/NĐ-CP

Thứ Năm, ngày 04/07/2019 02:53

Thăm dò ý kiến