Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi khám bệnh, chữa bệnh và nội dung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến