Góp ý dự thảo

Dự thảo Quy định chi tiết thi hành và biện pháp thực hiện một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến