Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức kỹ thuật thiết bị y tế
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến