Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến