Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục dân số thuộc Sở Y tế
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến