Góp ý dự thảo

Dự thảo Tờ trình Về việc cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến