Góp ý dự thảo

Dự thảo Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến