Lịch công tác

Lịch công tác Lãnh đạo Bộ từ 20.1 đến 02.2.2020

Sunday 2020-01-19 04:52

Lịch công tác Lãnh đạo Bộ từ 13.01 đến 19.01.2020

Sunday 2020-01-12 04:54

Lịch công tác Lãnh đạo Bộ từ 06.01 đến 12.01.2020

Sunday 2020-01-05 04:56

Lịch công tác Lãnh đạo Bộ từ 20.12.2019 đến 05.01.2020

Sunday 2019-12-29 04:57

Lịch công tác Lãnh đạo Bộ từ 30.9 đến 6.10.2019

Tuesday 2019-11-12 03:27

Lịch công tác tuần 46 của Lãnh đạo Bộ

Monday 2019-11-11 03:38

Lịch công tác tuần 45 của Lãnh đạo Bộ

Monday 2019-11-04 03:35

Lịch công tác tuần 44 của Lãnh đạo Bộ

Monday 2019-10-28 03:37

Lịch công tác tuần 43 của Lãnh đạo Bộ

Monday 2019-10-21 03:41

Lịch công tác Lãnh đạo Bộ Y tế tuần 39

Monday 2019-10-21 03:21

Lịch công tác tuần 42 của Lãnh đạo Bộ

Friday 2019-10-11 03:42

Lịch công tác tuần 41 của Lãnh đạo Bộ

Monday 2019-10-07 03:43

Lịch công tác tuần 40 của Lãnh đạo Bộ

Monday 2019-09-30 03:44

Lịch công tác tuần 40 của Lãnh đạo Bộ

Monday 2019-09-30 03:34

Lịch công tác tuần 39 của Lãnh đạo Bộ

Tuesday 2019-09-24 03:45

Lịch công tác tuần 38 của Lãnh đạo Bộ

Friday 2019-09-13 03:50

Lịch công tác tuần 37 của Lãnh đạo Bộ

Monday 2019-09-09 07:26

Lịch công tác tuần 35 của Lãnh đạo Bộ

Monday 2019-08-26 07:28

Lịch công tác tuần 34 của Lãnh đạo Bộ

Tuesday 2019-08-20 07:30

Lịch công tác tuần 33_2019 của Lãnh đạo Bộ

Monday 2019-08-12 07:31

Lịch công tác tuần 32 của Lãnh đạo Bộ

Monday 2019-08-05 07:33

Lịch công tác tuần 31 của Lãnh đạo Bộ

Monday 2019-07-29 03:33

Lịch công tác tuần 30 của Lãnh đạo Bộ

Monday 2019-07-22 03:31

Lịch công tác tuần 29 của Lãnh đạo Bộ

Monday 2019-07-15 03:30

Lịch công tác tuần 28 của Lãnh đạo Bộ

Monday 2019-07-08 03:29

Lịch công tác tuần 27 của Lãnh đạo Bộ

Monday 2019-07-01 03:25

Lịch công tác tuần 25 của Lãnh đạo Bộ

Monday 2019-06-17 03:24

Lịch công tác tuần 23 của Lãnh đạo Bộ

Monday 2019-06-03 03:22

Lịch công tác tuần 22 của Lãnh đạo Bộ

Friday 2019-05-24 03:21

Lịch công tác tuần 20 của Lãnh đạo Bộ

Monday 2019-05-13 03:19

Lịch công tác tuần 19 của Lãnh đạo Bộ

Monday 2019-05-06 03:17

Lịch công tác tuần 18 của Lãnh đạo Bộ

Thursday 2019-05-02 03:04

Lịch công tác tuần 17 của Lãnh đạo Bộ

Monday 2019-04-22 03:03

Lịch công tác tuần 16 của Lãnh đạo Bộ

Tuesday 2019-04-16 02:59

Lịch công tác tuần 15 của Lãnh đạo Bộ

Tuesday 2019-04-09 02:52

Lịch công tác tuần 14 của Lãnh đạo Bộ

Tuesday 2019-04-02 02:51

Lịch công tác tuần 13 của Lãnh đạo Bộ

Monday 2019-03-25 02:56

Lịch công tác tuần 13 của Lãnh đạo Bộ

Monday 2019-03-25 02:50

Lịch công tác tuần 11 của Lãnh đạo Bộ

Monday 2019-03-11 02:43

Lịch công tác tuần 10 của Lãnh đạo Bộ

Monday 2019-03-04 02:55

Lịch công tác tuần 10 của Lãnh đạo Bộ

Monday 2019-03-04 02:42

Lịch công tác tuần 9 của Lãnh đạo Bộ

Monday 2019-02-25 02:54

Lịch công tác tuần 9 của Lãnh đạo Bộ Y tế

Monday 2019-02-25 02:41

Lịch công tác tuần 8 của Lãnh đạo Bộ Y tế

Tuesday 2019-02-19 02:39

Lịch công tác tuần 8 của Lãnh đạo Bộ

Monday 2019-02-18 02:53

Lịch công tác tuần 7 của Lãnh đạo Bộ

Wednesday 2019-02-13 02:18

Lịch công tác tuần 7 của Lãnh đạo Bộ

Monday 2019-02-11 02:51

Thăm dò ý kiến