Chuyển đổi sổ y tế

Kết luận của GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế tại cuộc họp với các đơn vị thuộc Bộ Y tế ngày 20/6/2023 về việc triển khai nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06)

Thursday 2023-06-22 08:55

Kết luận của đồng chí Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế tại cuộc họp về Đề án triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và Đề án 06 của Bộ Y tế giai đoạn 2023-2025 và Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.1

Wednesday 2023-04-12 08:49

Kết luận của đồng chí Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế tại cuộc họp về Đề án 06, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế

Friday 2023-05-05 08:46

Bộ Y tế Phê duyệt danh sách Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Y tế

Thursday 2023-10-26 08:38

Thủ tướng chủ trì hội nghị toàn quốc về chuyển đổi số quốc gia

Thursday 2023-07-13 08:35

Bộ Y tế nêu 5 hành vi không được làm trong quản lý dữ liệu y tế

Monday 2024-06-10 09:35

Kết luận, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tại cuộc họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Y tế và triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ

Wednesday 2023-08-02 04:00

Bộ Y tế Phê duyệt danh mục nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số y tế 6 tháng cuối năm 2023

Tuesday 2023-10-24 04:33

Thủ tướng: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, "chỉ bàn làm, không bàn lùi" để đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử

Monday 2024-06-10 07:16

Đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 ngành Y tế

Wednesday 2023-08-30 04:25

Bộ Y tế tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2023

Friday 2023-08-04 04:06

Hội nghị tổng kết, đánh giá các hoạt động chuyển đổi số năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Wednesday 2024-04-10 07:16

Ba hơn trong triển khai thực hiện Đề án 06 tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng

Friday 2023-08-18 03:04

Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ làm việc với Bộ Y tế

Saturday 2023-07-22 05:34

Điểm sáng cải cách: Đến trung tâm y tế đổi… giấy phép lái xe

Wednesday 2023-07-19 08:40

Thủ tướng: Tránh phiền hà, sách nhiễu, chống tham nhũng, tiêu cực trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp

Wednesday 2023-07-19 06:30

Thủ tướng: Những việc pháp luật không cấm thì để người dân, doanh nghiệp làm

Wednesday 2023-07-19 08:32

Thủ tướng chủ trì hội nghị toàn quốc về chuyển đổi số quốc gia

Wednesday 2023-07-12 08:58

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nêu 10 thành tựu chuyển đổi số trong ngành Y tế

Tuesday 2021-04-06 02:56

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Chuyển đổi số để bảo vệ, chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân

Thursday 2021-09-09 02:43

Thăm dò ý kiến