Đề án 1816

Tăng trách nhiệm và lòng tin

Tuesday 2009-10-26 22:00

Đề án 1816 trong chương trình khám, phòng chống bệnh da liễu

Wednesday 2009-04-14 22:00

Đề án 1816 là một chủ trương lớn, phải thực hiện lâu dài

Wednesday 2009-04-14 22:00

Đưa cái “có” đến nơi “cần”

Wednesday 2009-04-14 22:00

Gieo mầm xanh trên cao nguyên đá

Tuesday 2009-04-06 22:00

Bệnh viện Mắt Trung ương thực hiện Đề án 1816 của Bộ Y tế: Tiếp sức cùng tuyến dưới

Tuesday 2009-03-30 22:00

Bệnh viện tỉnh hỗ trợ tuyến dưới: Tạo bước chuyển rõ nét

Tuesday 2009-03-23 22:00

Giảm 30% bệnh nhân chuyển tuyến

Tuesday 2009-03-23 22:00

Thanh Hóa: Đưa bác sĩ tuyến tỉnh về hỗ trợ tuyến dưới

Monday 2008-10-19 22:00

Triển khai đề án 1816 của Bộ y tế: BV tuyến dưới từng bước làm chủ kỹ thuật mổ sọ não

Wednesday 2008-10-14 22:00

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH NHÀN TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN CỬ CÁN BỘ CHUYÊN MÔN VỀ HỖ TRỢ Y TẾ HAI TỈNH LAI CHÂU VÀ BẮC CẠN

Wednesday 2008-10-14 22:00

BỘ Y TẾ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 1816 KHU VỰC MIỀN BẮC

Wednesday 2008-10-14 22:00

Đề án 1816 của Bộ Y tế: KHÔI PHỤC VÀ NÂNG TẦM MỘT CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG

Wednesday 2008-10-14 22:00

RA QUÂN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 1816

Wednesday 2008-10-14 22:00

Tưng bừng Lễ ra quân thực hiện đề án luân phiên cán bộ hỗ trợ tuyến dưới

Monday 2008-10-12 22:00

NHÌN LẠI MỘT THÁNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 1816

Monday 2008-10-12 22:00

Thăm dò ý kiến