Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Dự thảo Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2021-2023

Sunday 2021-11-07 12:30

Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030

Saturday 2020-08-15 08:50

Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020

Tuesday 2019-01-01 09:27

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020

Friday 2015-07-03 00:45

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2030.

Thursday 2014-04-09 19:51

Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác, giai đoạn 2015-2025

Wednesday 2015-03-25 01:44

Quyết định của thủ tướng chính phủ Về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020

Saturday 2004-03-20 01:39

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2010

Friday 2006-03-10 01:36

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Saturday 2006-12-09 01:32

Phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020

Thursday 2014-11-12 18:16

Thủ tướng phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013-2020

Wednesday 2014-11-12 02:00

Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2020

Sunday 2013-12-21 22:00

Thăm dò ý kiến