Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030

15/08/2020 | 15:50 PM

 | 

Ngày 14/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 tại Quyết định số 1246/QĐ-TTg.

Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 14/8/2020 về Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030

Thăm dò ý kiến