Truy cập nội dung luôn

Cao Hưng Thái

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Tầng 7/Nhà B/ Bộ Y tế
Thư điện tử: thaich.kcb@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 12977369
  • Số người đang truy cập: 1