Bộ Y tế “đo” sự hài lòng của người dân với ngành Y tế qua phiếu đánh giá

23/04/2015 | 02:11 AM

 | 

Triển khai Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2015,

trong Quý I/2015 Bộ Y tế tiếp tục triển khai thực hiện tổ chức thí điểm đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công và sự nghiệp tại các đơn vị được lựa chọn thí điểm bao gồm: một số Cục, Vụ của Bộ Y tế; 5 bệnh viện Trung ương và tương đương: Bạch Mai, Nhi TW, ĐKTW Thái Nguyên, Từ Dũ, BV Phổi và 4 Sở Y tế: TP. Hồ Chi Minh, Ninh Bình, Yên Bái và Tây Ninh. Tại mỗi tỉnh sẽ thực hiện ở các đơn vị: Phòng Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược của SYT, Chi cục ATTP tỉnh, BVĐK tỉnh/thành phố, TTYTDP tỉnh, BVĐK 01 huyện, TTYTDP 01 huyện.

Được biết, từ tháng 9 -12/2014, các đơn vị/các tỉnh đã tổ chức hướng dẫn các công việc chuẩn bị (thành lập ban chỉ đạo thực hiện thí điểm đề án đo lường sự hài lòng của cácđơn vị đã triển khai các hội nghị liên quan, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể của mỗi đơn vị trong đó có nói rõ về thời gian thực hiện, tên các hoạt động, phân công ai chịu trách nhiệm, ai phối hợp, ...), Điều tra thử bằng phiếu mẫu do Viện và Vụ chuẩn bị. Đến tháng 1 - 30/03/2015: các đơn vị triển khai đồng loạt việc phỏng vấn bệnh nhân/khách hàng đến sử dụng dịch vụ ở đơn vị mình theo cỡ mẫu được giao.

Bộ Y tế cho biết, đối tượng trực tiếp thực hiện trả lời phiếu bao gồm các bệnh viện TW, tỉnh, huyện: Bệnh nhân điều trị nội trú chuẩn bị làm thủ tục ra viện; các vụ cục, SYT, chi cục ATTP tỉnh: khách hàng đến xin cấp phép các loại theo dịch vụ công của các đơn vị này cung cấp; các TTYTDP tỉnh, huyện: Khách hàng sử dụng dịch vụ tiêm chủng

Nội dung trong phiếu bao gồm thông tin cơ bản của khách hàng/bệnh nhân; ý kiến nhận xét về dịch vụ đã được cung cấp: Khả năng tiếp cận, minh bạch thông tin, minh bạch về thông tin và thủ tục hành chính, thái độ và kỹ năng ứng xử của cán bộ y tế, kết quả cung cấp dịch vụ; mức độ hài lòng với dịch vụ được cung cấp, cái nào hài lòng nhất, cái nào làm họ ko hài lòng nhất? tại sao? Kiến nghị của họ. Hiện các đơn vị  của Bộ Y tế đang nhập dữ liệu từ các phiếu gửi về và đến cuối tháng 5 sẽ có báo cáo cụ thể.

Bên cạnh việc phát phiếu trưng cầu ý kiến, Bộ Y tế cũng đang tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, tuyển dụng, quản lý, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí sắp xếp, sử dụng đối với cán bộ, công chức viên chức thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế theo quy định; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế thực hiện và phê duyệt việc nâng lương thường xuyên, nâng lương sớm và các chế độ, chính sách đối với các cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ cũng sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chính và việc thực hiện Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công tại 25 cơ quan, đơn vị của  y tế. 

Ngoài ra sẽ thực hiện kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Quy tắc ứng xử, quy chế dân chủ trong các đơn vị trong ngành y tế. Kiểm tra việc triển khai hoạt động của các hội nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực y tế.

Bên cạnh đó, thực hiện thu phiếu, tổng hợp, phân tích thông tin đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công tại 15 đơn vị thực hiện thí điểm. Dự kiến hoàn thành và công bố kết quả thí điểm thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công vào tháng 6 năm 2015.