Tin tức tổng hợp

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản 12 thủ tục lĩnh vực kinh doanh trang thiết bị y tế

Thứ Tư, ngày 20/10/2021 03:17

Ngành nghề kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng y tế cũng được phê duyệt bãi bỏ 6 thủ tục và 3 yêu cầu, điều kiện

Thứ Ba, ngày 19/10/2021 03:16

45 thủ tục và 3 yêu cầu, điều kiện trong lĩnh vực kinh doanh dược và kinh doanh mỹ phẩm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt, giảm

Thứ Bẩy, ngày 16/10/2021 03:16

Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh đến năm 2025 được phê duyệt

Thứ Ba, ngày 12/10/2021 03:15

Về tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính của Bộ Y tế

Thứ Tư, ngày 06/10/2021 03:14

Bộ Y tế tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông cải cách hành chính

Thứ Ba, ngày 05/10/2021 03:13

Tình hình triển khai thanh toán không dùng tiền mặttại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thứ Hai, ngày 04/10/2021 03:12

Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thong trong giải quyết TTHC và đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Y tế

Chủ Nhật, ngày 03/10/2021 03:11

Bộ Y tế báo cáo kết quả thực hiệnNghị quyết số 75/NQ-CP ngày 14/7/2021 của Chính phủ

Chủ Nhật, ngày 03/10/2021 03:11

Bộ Y tế ban hành Kế hoạch số hoá hồ sơ, giấy tờ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế

Thứ Bẩy, ngày 02/10/2021 03:10

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Thứ Sáu, ngày 01/10/2021 03:09

Các nhiệm vụ trọng tâm triển khai công tác cải cách hành chính của Bộ Y tế trong Quý IV năm 2021

Thứ Năm, ngày 30/09/2021 03:07

Kết quả triển khai công tác cải cách tài chính công

Thứ Bẩy, ngày 25/09/2021 03:07

Những kết quả nổi bật của công tác cải cách tổ chức bộ máy và cải cách công vụ của Bộ Y tế trong Quý III/2021

Thứ Sáu, ngày 24/09/2021 03:06

Kết quả triển khai công tác cải cách thể chế 9 tháng đầu năm 2021 của Bộ Y tế

Thứ Năm, ngày 23/09/2021 03:05

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn chỉ đạo rốt ráo việc triển khai công tác cải cách hành chính của Bộ Y tế

Thứ Tư, ngày 22/09/2021 03:04

Bộ Y tế tham quan học tập mô hình Bộ phận Một cửa tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thứ Hai, ngày 20/09/2021 03:04

Tình hình triển khai quản lý văn bản điện tử của Bộ Y tế

Thứ Bẩy, ngày 18/09/2021 03:03

Bộ Y tế thành lập Tổ công tác đặt biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Thứ Hai, ngày 20/09/2021 03:02

Một số đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp

Chủ Nhật, ngày 19/09/2021 03:01