Văn bản chỉ đạo điều hành về công tác CCHC

Bộ Y tế đơn giản hoá, cắt giảm hàng trăm thủ tục hành chính

Thứ Ba, ngày 06/12/2022 06:38

Sở Y tế tỉnh Yên Bái triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Chủ Nhật, ngày 10/10/2021 02:17

Tiếp tục thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Thứ Hai, ngày 11/10/2021 02:21

Một số kết quả công tác cải cách hành chính năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Chủ Nhật, ngày 10/10/2021 02:20

Kết quả rà soát, đánh giá, đề nghị phương án phân cấp thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế

Thứ Bẩy, ngày 09/10/2021 02:20

Bộ Y tế triển khai rà soát, đề nghị phân cấp thủ tục hành chính theo đề án “Phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính” của Chính phủ

Thứ Sáu, ngày 08/10/2021 02:19

Nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính của Chính phủ trong những tháng cuối năm 2021

Thứ Sáu, ngày 08/10/2021 02:18

Nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính năm 2022 của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế

Thứ Tư, ngày 06/10/2021 02:15

Thông tin Cái cách hành chính tháng 12/2020

Thứ Năm, ngày 03/12/2020 02:10

Thông tin Cải cách hành chính tháng 12/2020

Thứ Hai, ngày 28/12/2020 02:22

Thông tin Cải cách hành chính tháng 12/2020

Thứ Hai, ngày 21/12/2020 02:21

Thông tin Cải cách hành chính tháng 12/2020

Thứ Sáu, ngày 18/12/2020 02:18

Thông tin Cải cách hành chính tháng 12/2020

Thứ Ba, ngày 15/12/2020 02:17

Thông tin Cải cách hành chính tháng 12/2020

Thứ Sáu, ngày 13/11/2020 02:13

Thông tin Cải cách hành chính tháng 12/2020

Thứ Năm, ngày 10/12/2020 02:11

Thông tin Cải cách hành chính tháng 12/2020

Thứ Ba, ngày 01/12/2020 02:07

Bộ Y tế rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020

Thứ Năm, ngày 09/04/2020 02:14

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC Bộ Y tế

Thứ Tư, ngày 25/09/2019 01:13

Bộ Y tế Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN- ISO 9001: 2015 trong hoạt động Cơ quan Bộ Y tế năm 2020

Thứ Ba, ngày 31/12/2019 02:02

Kế hoạch truyền thông cải cách hành chính năm 2020

Thứ Ba, ngày 31/12/2019 02:12