Thông tin kết quả triển khai CCHC của Bộ Y tế

TỈNH BÌNH ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG

Thứ Năm, ngày 25/08/2022 03:43

SỞ Y TẾ TỈNH TRÀ VINH THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Thứ Sáu, ngày 19/08/2022 03:42

MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ III/2022 TẠI SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ

Thứ Sáu, ngày 19/08/2022 03:42

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHẰM TĂNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH THỪ THIÊN HUẾ

Thứ Năm, ngày 18/08/2022 03:41

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thứ Năm, ngày 18/08/2022 03:40

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG QUÝ II/2022

Thứ Tư, ngày 17/08/2022 03:39

MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 06 THÁNG CUỐI NĂM 2022 CỦA CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Thứ Ba, ngày 09/08/2022 03:38

BỘ Y TẾ PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN KẾT NỐI, TÍCH HỢP, CHIA SẺ DỮ LIỆU DÂN CƯ GIỮA CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỘ Y TẾ GIAI ĐOẠN 2022 – 2025

Thứ Hai, ngày 08/08/2022 03:37

MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 CỦA CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

Thứ Sáu, ngày 05/08/2022 03:36

CÔNG BỐ DANH MỤC THUỐC NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC GIA HẠN GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 109.1

Thứ Sáu, ngày 05/08/2022 03:35

CÔNG BỐ DANH MỤC THUỐC NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC GIA HẠN GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - Đợt 108.2

Thứ Năm, ngày 04/08/2022 03:34

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 CỦA BỘ Y TẾ

Thứ Hai, ngày 01/08/2022 03:33

MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHỈ SỐ HÀI LÒNG VỀ SỰ PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH NĂM 2021 VÀ GÓP Ý HOÀN THIỆN ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thứ Tư, ngày 13/07/2022 03:32

MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN QUỐC

Thứ Ba, ngày 12/07/2022 03:31

CẢI CÁCH THỂ CHẾ Ở NƯỚC TA VÀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Thứ Hai, ngày 11/07/2022 03:30

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA NƯỚC TA TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Thứ Hai, ngày 11/07/2022 03:29

HẢI PHÒNG THÔNG BÁO DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA THÀNH PHỐ

Thứ Sáu, ngày 08/07/2022 03:28

BẮC NINH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI, ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001: 2015 CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH NĂM 2022

Thứ Năm, ngày 07/07/2022 03:27

VĂN PHÒNG BỘ Y TẾ RÀ SOÁT, ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thứ Tư, ngày 06/07/2022 03:27

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TƯ SỐ 05/2022/TT-BYT QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 98/2021/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Thứ Hai, ngày 04/07/2022 03:26