Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Địa chỉ: Tòa nhà lô D20 - Ngõ số 8 Tôn Thất Thuyết – Mỹ Đình 2 – Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Website: http://www.gopfp.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ
1. Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình là tổ chức thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về dân số - kế hoạch hóa gia đình trong phạm vi cả nước, bao gồm các lĩnh vực: Quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công về dân số - kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.
2. Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình có tư cách pháp nhân, có con dấu hình quốc huy, là đơn vị dự toán ngân sách cấp II thuộc Bộ Y tế, có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước.
Thông tin chi tiết:
Lãnh đạo đơn vị
Tổng Cục trưởng:Nguyễn Doãn Tú
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Tòa nhà lô D20 - Ngõ số 8 Tôn Thất Thuyết – Mỹ Đình 2 – Nam Từ Liêm - Hà Nội.
Thư điện tử: tudd.tcds@moh.gov.vn
Phó Tổng cục trưởng:Nguyễn Thị Ngọc Lan
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Tòa nhà lô D20 - Ngõ số 8 Tôn Thất Thuyết – Mỹ Đình 2 – Nam Từ Liêm - Hà Nội
Thư điện tử: lanntn.tcds@moh.gov.vn
Phó Tổng cục trường:TS. Phạm Vũ Hoàng
Điện thoại cơ quan: 043.795.3888 máy lẻ 1918
Số phòng làm việc: Tòa nhà lô D20 - Ngõ số 8 Tôn Thất Thuyết – Mỹ Đình 2 – Nam Từ Liêm - Hà Nội
Thư điện tử: hoangpv@yahoo.com

Thăm dò ý kiến