Thông cáo báo chí về Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

17/06/2015 | 07:34 AM

 | 

      

Hà Nội, ngày17 tháng 6 năm 2015

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Nhằm thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ y tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh; đồng thời nhằm tạo điều kiện tốt để giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam đã ban hành quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04 tháng 6 năm 2015 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Thông qua các Ban chỉ đạo được thành lập trong tháng 6/2015 ở ba cấp: trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các bệnh viện, Bộ Y tế yêu cầu toàn bộ ngành y tế thực hiện 8 hoạt động cụ thể như sau: Tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp cho cán bộ y tế; Thành lập các đơn vị chăm sóc “khách hàng”; Quy định trang phục của cán bộ y tế;  Tiếp tục thực hiện “đường dây nóng”; Duy trì, củng cố hòm thư góp ý; Triển khai Đề án “Tiếp sức người bệnh trong bệnh viện”; Xây dựng phong cách, thái độ, phục vụ văn minh, thân thiện, không có tiêu cực; Ký cam kết và thực hiện các nội dung cam kết.

Theo kế hoạch này, toàn bộ đội ngũ cán bộ y tế tại các đơn vị (bao gồm lãnh đạo khoa, phòng, bác sỹ, điều dưỡng, hộ lý, nhân viên hành chính, bảo vệ, trông xe…) sẽ được tập huấn kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử trong giao tiếp với người bệnh và nhân dân theo các tình huống giả định, các mẫu ứng xử với từng đối tượng người bệnh khác nhau, tại từng địa điểm khác nhau trong bệnh viện mà Bộ Y tế xây dựng.

            Bộ Y tế sẽ ban hành Thông tư về Phòng Công tác xã hội trong bệnh viện, để triển khai bộ phận chăm sóc “khách hàng” gắn với nhiệm vụ truyền thông, giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân.

            Song song với đó, Bộ sẽ ban hành Thông tư quy định về trang phục y tế nhằm giúp người bệnh và nhân dân biết các chức danh chuyên môn nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

            Bộ Y tế yêu cầu lãnh đạo ngành y tế ở tất cả các cấp tôn trọng, lắng nghe các ý kiến phản ánh, bức xúc của nhân dân thông qua việc tiếp tục triển khai, kiện toàn, hoàn thiện “đường dân nóng” theo Chỉ thị 09/CT-BYT ngày 22/11/2013 về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh. Các bệnh viện tuyến trung ương, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị trong toàn ngành phân công công chức, viên chức trực điện thoại “đường dây nóng” 24/24h.

            Bên cạnh đó, Bộ Y tế sẽ ban hành thông tư quy định về hòm thư góp ý nhằm tôn trọng, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cán bộ y tế và của người dân, làm cơ sở chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ y tế; yêu cầu xử lý kịp thời các ý kiến phản ánh của người dân theo quy định của pháp luật.

            Bộ Y tế còn phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai Đề án “Tiếp sức người bệnh trong bệnh viện”, huy động các đoàn viên, thanh niên là sinh viên y dược tham gia giúp đỡ người bệnh, góp phần làm giảm quá tải trong đón tiếp, khám bệnh cho người bệnh tại các bệnh viện.

Nhằm xây dựng phong cách, thái độ phục vụ văn minh, thân thiện, không có tiêu cực, Bộ Y tế yêu cầu các khoa, phòng, bệnh viện quán triệt khẩu hiệu: “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, Bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, Bệnh nhân về dặn dò chu đáo”. Bộ Y tế yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn các cấp và các tổ chức đoàn thể xã hội trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đưa ra những biện pháp cụ thể để tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân viên y tế (như tổ chức các hội thi, hội diễn…),  khắc phục những hành vi ứng xử không tốt của cán bộ y tế đối với người bệnh như thờ ơ, cáu gắt, hách dịch, cửa quyền, có biểu hiện gợi ý nhận tiền, quà, gây phiền hà cho người bệnh.

Bộ Y tế yêu cầu cán bộ y tế ở tất cả các cấp ký cam kết và thực hiện các nội dung cam kết như sau: nhân viên y tế trong các khoa phòng cam kết với Trưởng khoa, phòng; Trưởng các khoa, phòng ký cam kết với Giám đốc bệnh viện; Giám đốc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố ký cam kết với Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế ký cam kết với lãnh đạo Bộ Y tế; Giám đốc các Sở Y tế ký cam kết với lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố.

Tất cả các hoạt động này sẽ được triển khai thực hiện ngay từ tháng 6/2015 và sẽ được thanh tra, kiểm tra thường xuyên từ tháng 8/2015.

Bộ Y tế mong muốn được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ cùng ngành Y tế để triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, cùng ngành Y tế triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý.

Bộ Y tế cũng kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế khắc phục mọi khó khăn, triển khai đầy đủ các nội dung, quyết tâm xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế.

Bộ Y tế cũng mong muốn toàn thể nhân dân ủng hộ chủ trương của ngành Y tế, tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động của ngành Y tế qua hệ thống “đường dây nóng”, hòm thư góp ý để phản ánh, đóng góp những ý kiến xây dựng cho Ngành Y tế.


Thăm dò ý kiến