Lãnh đạo qua các thời kỳ

Thông tin
Tóm tắt tiểu sử
Ngày sinh: 15 - 10 – 1915

Quê quán: Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Quá trình học tập và công tác:

– 1936-1943: Học tại Trường Đại học Y khoa Hà Nội, tốt nghiệp bác sĩ y khoa. Tham gia hoạt động trong tổng hội sinh viên.

– 2-9-1945: Gia nhập Vệ quốc quân, Giám đốc Ban Y tế Vệ quốc đoàn.

– 3-1946: Được phong quân hàm đại tá và giữ chức Cục trưởng Cục Quân y.

– 1947: Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

– 1960: Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm Cục trưởng Cục Quân y.

– 1965: Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Hậu cần, kiêm Cục trưởng Cục Quân y, được phong quân hàm Thiếu tướng.

– 1971: Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

– 1975-1982: Bộ trưởng Bộ Y tế.

– Ông mất ngày 13-6-1982.
Lĩnh vực phụ trách
Thành tích nổi bật:

Ngành Y tế dưới sự lãnh đạo của BS. Vũ Văn Cẩn đã kết hợp chặt chẽ Quân dân y phục vụ sản xuất chiến đấu, phục vụ sự nghiệp giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước.

Đã triển khai 5 quan điểm của Đảng về công tác y tế thành 5 mục tiêu phấn đấu của ngành:

– Có phong trào Vệ sinh thể dục thường xuyên và cơ sở vật chất đảm bảo vững chắc, môi trường sống sạch, trước mắt không để dịch lớn xảy ra, khi có dịch thì đã có khả năng dập tắt nhanh chóng.

– Bảo đảm công tác khám chữa bệnh, điều dưỡng có chất lượng, thanh toán các bệnh xã hội, nhất là sốt rét, phòng và chống các bệnh nghề nghiệp có hiệu quả, lấy quản lý sức khỏe và khám chữa bệnh ngoại trú là khâu quan trọng nhất.

– Giảm tỷ lệ phát triển dân số, bảo vệ tốt sức khỏe bà mẹ và trẻ em, lấy sinh đẻ có kế hoạch là biện pháp chủ yếu.

– Tự giải quyết vấn đề thuốc một cách chủ động, lấy việc quản lý chặt chẽ khâu phân phối; Sử dụng thuốc và phát triển thuốc nam là những công tác chủ yếu nhằm mục đích không để thiếu thuốc phòng chống dịch, thuốc cấp cứu, thuốc thông thường nhất là thuốc cho trẻ em.

– Trên cơ sở kết hợp y học hiện đại và y học dân tộc cổ truyền, xây dựng một tổ chức y tế hoàn chỉnh, chính quy và hiện đại. Trước mắt lấy việc kiện toàn tổ chức y tế cơ sở, y tế huyện, quận là khâu quan trọng nhất để giải quyết những yêu cầu cơ bản của y tế phổ cập.

Với phong trào 5 dứt điểm: Đẩy mạnh phong trào 5 dứt điểm từ quy mô xã lên quy mô toàn huyện, tiến tới quy mô toàn tỉnh:

– Dứt điểm về 3 công trình vệ sinh

– Dứt điểm về quản lý sức khỏe

– Dứt điểm về sinh đẻ có kế hoạch

– Dứt điềm về trồng và sử dụng thuốc nam

– Dứt điểm về kiện toàn tổ chức y tế cơ sở và quận, huyện.

Ông không những có công lớn xây dựng quân y từ con số không mà còn xây dựng nền y học quân sự cách mạng với 2 nhiệm vụ cơ bản: Bảo vệ sức khỏe quân đội và cứu chữa, điều trị cho thương binh bệnh binh. Chỉ đạo xây dựng Ngành Y tế Việt Nam thống nhất về tổ chức, cán bộ, hệ thống y tế, pháp lý và lề lối làm việc.

Khen thưởng:

- Được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất;

- Huân chương Quân công hạng Nhì;

- Huân chương Chiến công hạng Nhất;

- Huân chương Chiến sĩ Vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.

- Được Nhà nước truy tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân năm 2014.​​

Thăm dò ý kiến