Lãnh đạo đương nhiệm

Thông tin
Ngày sinh:29/01/1964
Quê quán: Bình Hòa, Bình Trị Thương, Gia Định
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế
Lĩnh vực phụ trách
Khám chữa bệnh, Y Dược cổ truyền,....

Thăm dò ý kiến