Báo Sức khỏe và Đời sống

BÁO SỨC KHỎE & ĐỜI SỐNG
Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8461042/ 0243.8461684
Fax: 0243.8443144
Thư điện tử: bandientuskds@gmail.com, banthukysk@gmail.com
Báo điện tử: suckhoedoisong.vn
Chức năng nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ: Báo Sức khỏe & Đời sống là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế. Báo có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Báo là cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, diễn đàn vì sự nghiệp chăm sóc bảo vệ nâng cao sức khỏe toàn dân, thực hiện nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền kịp thời, rộng rãi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực y tế và các lĩnh vực khác liên quan đến sức khoẻ cộng đồng.
2. Thông tin trung thực về mọi mặt hoạt động trong lĩnh vực y tế và các vấn đề có liên quan trong nước và quốc tế. Thông tin về chiến lược, chính sách và các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, kế hoạch hoạt động hàng năm của ngành Y tế.
3. Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội trên lĩnh vực y tế, tạo diễn đàn cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các cán bộ làm công tác chuyên môn trong ngành y tế và quần chúng nhân dân trao đổi thông tin về lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm, đề xuất ý kiến, nguyện vọng về các vấn đề liên quan trong lĩnh vực y tế.
4. Phát hiện, nêu gương người tốt, nhân tố mới trong ngành y tế; phản ánh, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong ngành y tế và xã hội.
5. Giới thiệu các thành tựu trong lĩnh vực y học, dược học, văn hoá, xã hội và các lĩnh vực khác liên quan tới y tế trong nước và quốc tế để góp phần nâng cao kiến thức và đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.
6. Tổ chức các hoạt động, cung cấp và phục vụ thông tin dưới các hình thức xuất bản các ấn phẩm, hội thảo khoa học, hội chợ, triển lãm, quảng cáo giới thiệu các thành tựu và sản phẩm trong lĩnh vực y tế.
7. Tổ chức công tác nghiên cứu để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền.
8. Thực hiện các hoạt động dịch vụ có tính chất thương mại có liên quan đến chuyên ngành báo chí theo quy định của pháp luật nhằm hỗ trợ công tác thông tin, tuyên truyền và tạo nguồn thu để phát triển mọi hoạt động của Báo. Thực hiện một số hoạt động tư vấn, dịch vụ liên quan đến sức khoẻ theo quy định của pháp luật.
9. Quản lý tổ chức, biên chế được giao theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Bộ Y tế.
10. Quản lý tài chính và tổ chức thực hiện ngân sách theo quy định của pháp luật.
11. Xây dựng đội ngũ cộng tác viên thường xuyên cung cấp tin, bài cho Báo trên cơ sở hợp tác và kinh nghiệm của các cán bộ quản lý, cán bộ khoa học và cán bộ trực tiếp làm chuyên môn lâu năm trong ngành y tế, báo chí và các ngành liên quan.
Lãnh đạo đơn vị
Tổng Biên tập:Nhà báo Trần Tuấn Linh
Điện thoại cơ quan : 024.37367564
Thư điện tử: linhgdxh@gmail.com.
Phó Tổng biên tập:BS. Nhà báo Tô Quang Trung
Điện thoại cơ quan : 0243.7367896
Thư điện tử: totrung65@gmail.com
Phó Tổng biên tập:Nhà báo Trần Yến Châu
Điện thoại cơ quan : 0243.8461042
Thư điện tử: tranyenchau@gmail.com
Phó Tổng Biên tập:Nhà báo Nguyễn Ngọc Đức
Điện thoại cơ quan :
Thư điện tử:nguyenducgdxh@gmail.com
Phó Tổng Biên tập:Nhà Báo Nguyễn Chí Long
Điện thoại cơ quan :
Thư điện tử:nguyenchilong@gmail.com

Thăm dò ý kiến