Cục An toàn thực phẩm

Địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024. 38464489
Fax: 024.38463739
Thư điện tử: attp@moh.gov.vn
Website: http://vfa.gov.vn/
Chức năng nhiệm vụ
Cục An toàn thực phẩm là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế được phân công quản lý trong phạm vi cả nước.
Cục An toàn thực phẩm có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, tài khoản riêng và có trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo đơn vị
Cục trưởng:Nguyễn Thanh Phong
Điện thoại cơ quan:
Địa chỉ cơ quan: Ngõ 135 Núi trúc
Thư điện tử: phongnt.attp@moh.gov.vn
Phó Cục trưởng:Nguyễn Hùng Long
Điện thoại cơ quan:
Địa chỉ cơ quan: Ngõ 135 Núi trúc
Thư điện tử: longnh.attp@moh.gov.vn
Phó Cục trưởng:Trần Việt Nga
Điện thoại cơ quan:
Địa chỉ cơ quan: Ngõ 135 Núi trúc
Thư điện tử: ngatv.attp@moh.gov.vn
Phó Cục trưởng:Đỗ Hữu Tuấn
Điện thoại cơ quan:
Địa chỉ cơ quan: Ngõ 135 Núi trúc
Thư điện tử: tuandh.attp@moh.gov.vn

Thăm dò ý kiến