Nguyễn Minh Tuấn

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan: 024. 62732277
Số phòng làm việc: tầng 6 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: tuannm.ttbct@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến