Quyết định số 2151/QĐ-BYT, ngày 04/6/2015

19/08/2015 | 07:54 AM

 | 

Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”


QD 2151 phe duyet KH.doc

Thăm dò ý kiến