Kế hoạch truyền thông Đổi mới, phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh

19/08/2015 | 07:30 AM

 | 


KH tuyên truyền Phong cách phục vụ.doc

Thăm dò ý kiến