Tài liệu Đổi mới, phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh

19/08/2015 | 07:31 AM

 | 


Bai trinh bay_Du thao Thong tu phong Cong tac xa hoi_3.08.2015.pptx
BC ve Thong tu trang phuc y te DT10.pptx
BÁO CÁO THAM LUẬN BVĐKTƯ CẦN THƠ.pptx
A. Trường CVP Bộ -BÁO CÁO 6 tháng 2015.pptx final.ppt
03-8 A.Tác trình bày tại HN.ppt

Thăm dò ý kiến