NHÌN LẠI MỘT THÁNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 1816

13/10/2008 | 05:00 AM

 | 

Ngày 01/10/2008, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo của Bộ Y tế thực hiện Đề án <I>“Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh” </I>đã họp dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng- Trưởng ban chỉ đạo.

NHÌN LẠI MỘT THÁNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 1816

        Ngày 01/10/2008, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo của Bộ Y tế thực hiện Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh” đã họp dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng- Trưởng ban chỉ đạo.

        Theo báo cáo của Thường trực Ban chỉ đạo, đến 30/9/2008, đã có 38 bệnh viện trong cả nước cử cán bộ đi luân phiên, trong đó có 14 bệnh viện tuyến Trung ương, 05 bệnh viện của Hà Nội và 19 bệnh viện của thành phố Hồ Chí Minh. Có 235 cán bộ đã đi luân phiên, trong đó có 50 cán bộ tuyến Trung ương, 17 cán bộ của Hà Nội và 168 cán bộ của thành phố Hồ Chí Minh. Có 38 tỉnh, thành phố đã tiếp nhận cán bộ luân phiên, trong đó có 10 tỉnh, thành phố miền Bắc, 05 tỉnh, thành phố miền Trung và 23 tỉnh, thành phố miền Nam. Có 4 địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 1816 cấp tỉnh là Nam định, Hà Giang, Phú thọ và thành phố Hồ Chí Minh…

        Đại diện lãnh đạo: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương, Công đoàn Y tế Việt Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai, Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả sau một tháng thực hiện Đề án 1816, nêu lên thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 1816 trong thời gian tới.

         Thay mặt Ban chỉ đạo, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu ghi nhận những kết quả bước đầu thực hiện Đề án 1816 và biểu dương các cơ quan, đơn vị làm tốt. Đặc biệt, Bộ trưởng biểu dương 04 đơn vị làm tốt nhất là: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương. Để thúc đẩy triển khai thực hiện Đề án 1816 trong thời gian tới, Bộ trưởng chỉ đạo:

1- Thường trực Ban chỉ đạo đôn đốc các đơn vị chưa cử cán bộ đi luân phiên cần triển khai thực hiện ngay.
2- Vụ Tổ chức cán bộ sớm trình văn bản về việc giao chỉ tiêu cho các bệnh viện thường xuyên cử cán bộ đi luân phiên trong 02 năm 2008-2009, định mức 50 giường bệnh/ một cán bộ, phương châm là nghĩa vụ, phương pháp là luân phiên, nội dung là chuyển giao công nghệ.
3- Cục Quản lý Khám, chữa bệnh rà soát, đánh giá nhu cầu tiếp nhận cán bộ của các bệnh viện tuyến dưới và khả năng cử cán bộ của các bệnh viện tuyến trên, cân đối cung- cầu để tăng hiệu quả và giảm lãng phí; Tổng hợp số liệu thực hiện Đề án 1816, báo cáo Ban chỉ đạo vào sáng thứ 4 hàng tuần; Đồng thời điều phối giữa các chuyên ngành và chuyên khoa sâu.
4- Vụ Kế hoạch- Tài chính tìm nguồn tài chính, cấp phát và hướng dẫn chi tiêu cho các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện Đề án 1816, đồng thời cân đối kinh phí đào, chuyển giao công nghệ cho các đơn vị.
5- Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương phối hợp với các báo, đài ở Trung ương và chỉ đạo Trung tâm Truyền thông GDSK các tỉnh, thành phố tổ chức tốt công tác tuyên truyền thực hiện Đề án 1816; Đồng thời tiếp tục tuyền truyền về An toàn vệ sinh thực phẩm, Dân số- KHHGĐ, thực hiện Thông tư liên tịch số 03 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13 và 14.
6- Trong tháng 10 và 11/2008, Bộ sẽ tổ chức 10 đoàn công tác, đi kiểm tra thực hiện Đề án 1816 tại các đơn vị và các địa phương.
7- Trung tuần tháng 11/2008, Bộ Y tế sẽ tổ chức sơ kết 3 tháng thực hiện Đề án 1816 quy mô toàn quốc, nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, trao đổi những cách làm hay, chia sẻ những biện pháp tháo gỡ vướng mắc, khen thưởng các đơn vị làm tốt… và bàn giải pháp đẩy mạnh hoạt động này trong thời gian tới./.

Tin và ảnh: Hoàng Trúc
Ảnh: Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy phát biểu ý kiến


Thăm dò ý kiến