Vụ Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.6273.2192
Fax:
Thư điện tử:
Website:
Chức năng nhiệm vụ
Vụ Hợp tác quốc tế là vụ tổng hợp thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong ngành Y tế và thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.Thông tin chi tiết:
Lãnh đạo đơn vị
Vụ trưởng:Đặng Quang Tấn
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: tầng 4 nhà A, Bộ Y tế
Thư điện tử:
Phó Vụ trưởng:Phạm Thị Minh Châu
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: tầng 4 nhà A, Bộ Y tế
Thư điện tử: chauptm.qt@moh.gov.vn

Thăm dò ý kiến