Vụ Tổ chức cán bộ

Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.62732332
Fax:
Thư điện tử:
Website:
Chức năng nhiệm vụ
Vụ Tổ chức cán bộ là vụ tổng hợp thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế, quản lý lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động, công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế theo quy định của pháp luật
Lãnh đạo đơn vị
Vụ trưởng:Nguyễn Hồng Sơn
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: tầng 4 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: sonnh.tccb@moh.gov.vn
Phó Vụ trưởng:Nguyễn Tuấn Hưng
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: tầng 4 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: hungnt.tccb@moh.gov.vn
Phó Vụ trưởng:Lê Lan Hương
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: tầng 4 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: huongll.tccb@moh.gov.vn
Phó Vụ trưởng:Nguyễn Đình Anh
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: tầng 4 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: anhnd.tccb@moh.gov.vn

Thăm dò ý kiến