Vụ Kế hoạch - Tài chính

Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.6273.2269
Fax:
Thư điện tử:
Website:
Chức năng nhiệm vụ
Vụ Kế hoạch - Tài chính là vụ tổng hợp thuộc Bộ Y tế có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện quản lý về lĩnh vực chiến lược, chính sách y tế, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành y tế; tài chính, kế toán, phí, giá và phương thức chi trả dịch vụ y tế; đầu tư phát triển ngành y tế, hợp tác công -tư, chương trình mục tiêu, viện trợ; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý doanh nghiệp; y tế quốc phòng, kết hợp quân dân y; phòng chống thiên tai, thảm họa và thống kê y tế theo quy định của pháp luật.
Lãnh đạo đơn vị
Vụ trưởng:Nguyễn Tường Sơn
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc:
Thư điện tử: Sonnt.khtc@moh.gov.vn
Phó Vụ trưởng:Phan Lê Thu Hằng
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc:
Thư điện tử: hangplt.khtc@moh.gov.vn
Phó Vụ trưởng:Dương Đức Thiện
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc:
Thư điện tử: thiendd.khtc@moh.gov.vn
Phó Vụ trưởng:Hoàng Kim Ngân
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc:
Thư điện tử: Nganhk.khtc@moh.gov.vn
Phó Vụ trưởng:Hoàng Cương
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc:
Thư điện tử: Cuongh.khtc@moh.gov.vn

Thăm dò ý kiến