Cục Quản lý môi trường Y tế

Địa chỉ: Tòa Nhà Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình, Ngõ Số 8, Phố Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024 32272861
Fax:024 32272858
Thư điện tử:
Website: http://vihema.gov.vn/
Chức năng nhiệm vụ
Cục Quản lý môi trường y tế là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về các lĩnh vực: vệ sinh sức khỏe môi trường; vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt; vệ sinh sức khỏe trường học; vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và phòng chống thương tích; quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế theo quy định của pháp luật.
Lãnh đạo đơn vị
Cục trưởng phụ trách:Lương Mai Anh
Điện thoại cơ quan:
Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình (Tầng 12,13) - Ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Thư điện tử: anhlm.mt@moh.gov.vn
Phó Cục trưởng:Dương Chí Nam
Điện thoại cơ quan:
Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình (Tầng 12,13) - Ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Thư điện tử: namdc.mt@moh.gov.vn

Thăm dò ý kiến