Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

Địa chỉ: Ngõ135/1 Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0243.736.8315
Số Fax:
Email: ttyqg@moh.gov.vn
Website: ttyqg.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ
Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia (gọi tắt là Trung tâm) là nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế và được quy định trong cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế tại Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.
Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước và tại Ngân hàng thương mại giao dịch theo quy định của pháp luật; có trụ sở làm việc chính đặt tại tại thành phố Hà Nôi.
Tên tiếng Anh: National Health Information Center
Tên viết tắt tiếng Anh: NHIC
Lãnh đạo đơn vị
Giám đốc:Đỗ Trường Duy
Email: dotruongduy@moh.gov.vn
Phó Giám đốc:Nguyễn Trường Nam
Email: namnt.cntt@moh.gov.vn
Phó Giám đốc:Đinh Hải Long
Email: longdh.cntt@moh.gov.vn

Thăm dò ý kiến