Đỗ Trường Duy

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Phòng 112/G1/ nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: dotruongduy@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến