Nguyễn Huy Quang

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: tầng 7 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: quangnh.pc@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến