Đặng Quang Tấn

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: tầng 4 nhà A, Bộ Y tế
Thư điện tử:
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến