Tống Trần Hà

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: tầng 6 nhà A, Bộ Y tế
Thư điện tử: tongtranha@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến