Đinh Anh Tuấn

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Tầng 2 nhà D, Bộ Y tế
Thư điện tử: tuanda.bmte@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến