Hoàng Thị Thơm

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan: 024.62732279
Số phòng làm việc: 110 nhà A Bộ Y tế
Thư điện tử: thomht.tdkt@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến