Truy cập nội dung luôn

Trần Đắc Phu

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan:
Địa chỉ cơ quan: Ngõ 135 Núi Trúc
Thư điện tử: phutd.dp@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 11995771
  • Số người đang truy cập: 1