Dương Đức Thiện

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc:
Thư điện tử: thiendd.khtc@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến