Cơ cấu tổ chức

Thông tin
Điện thoại cơ quan: 024.38460728
Số phòng làm việc: Tầng 3, Nhà D, Bộ Y tế
Thư điện tử: nguyenvinhhunghospe@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến