Cơ cấu tổ chức

Thông tin
Phó Vụ trưởng: Nguyễn Tử Hiếu
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: tầng 6 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: hieunt.ttbct@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến