Cơ cấu tổ chức

Thông tin
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: tầng 4 nhà A, Bộ Y tế
Thư điện tử: chauptm.qt@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến