Cơ cấu tổ chức

Thông tin
Điện thoại cơ quan: 024.6273.2347

Số phòng làm việc: 606 tầng 6 nhà B, Bộ Y tế

Thư điện tử: toanpv.bh@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến