Cơ cấu tổ chức

Thông tin
Điện thoại cơ quan: 0246.2732276
Số phòng làm việc: tầng 6 nhà A, Bộ Y tế
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến