Cơ cấu tổ chức

Thông tin
Điện thoại cơ quan: 024.62757333
Số phòng làm việc: Nhà A, Bộ Y tế
Thư điện tử: vuthikimanh@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến